Signeröds Hundcenter

Hundrummen nästan klara

 Fem rum står nu klara .Lite  titthål ska in i mellanväggarna så det blir ljusare och mer möjlighet till kontakt . En expert på djurskydd har tittat till bygget och inga anmärkningar så långt.

26 Jul 2013