Signeröds Hundcenter

Nose Work Tävling

 

 

OFFICIELL TÄVLING SAMTLIGA MOMENT NW1 5 OCH 6 MAJ 2018

Denna tävling är ett samarrangemang med SNWK . Detta innebär att SNWK:s regler gällande tävling och anmälningsprioritering gäller. 

 

Tävlingsregler :

 

För tävlingen 5 Maj öppnas anmälan 15 mars  kl 10:00.

Tävlingen är stängd. Det finns för närvarande 10 reserver . 

 

För tävlingen 6 Maj öppnas anmälan 15 mars kl 17:00 

Tävlingen är stängd. Det finns för närvarande 14 reserver.  

OBS !! Denna dag, den 6:e maj kan det förekomma trappor till inomhussöket .

 

Antal platser 50/dag. Turordningsbaserad antagning efter inkommen anmälan. 

Efter anmälningstidens utgång  tillämpas prioritering i en fastställd ordning om antalet anmälda överstiger antalet platser.

Prioriteringsordning: SNWK medlemmar, i turordning efter inkommen anmälan, därefter övriga i anmälningsturordning. Reservplatsnummer meddelas de som ej erhåller plats senast 1 vecka efter anmälningstidens utgång. Vid tillämpande av alternativ 1 skall arrangören i efterhand kunna styrka den turordning som legat till grund för prioriteringen. Vid en förfrågan från SNWK.

Vill också göra klart att man  inte kan byta hund. Den hund som är anmäld är den som fått platsen. Denna kan i efterhand inte bytas (tex om hunden blir uppflyttad och man har fler hundar).

Endast en start per förare/dag

Pris 450 kr /start. Betalas in till Bg 892-0134 alt Swish 123-552 99 38 när du fått din plats bekräftad.

Domare är Lotta Castell och Ann-Louise Ryrvik .

Tävlingsledare Elisabeth Ekland tel 0735154054

Cafè finns på plats med lunch och övrig fika