Signeröds Hundcenter

Nose Work Tävling

 

 

 

Kvaltävling till SM i Nose Work 15 juni

Lördagen 15 juni anordnar vi kvaltävling till SM i Nose Work

Tävlingen är inofficiell och öppen endast för förare mantalsskrivna i Västra Götaland

Vinnaren går vidare till ett Länsmästerskap som hålls i September

Tävlingen är en blandning av NW 1 och 2. 

Måldoften är Eukalyptus. Placeringen av gömman klass 1, dvs åtkomlig.

Antalet gömmor kan vara 1-2. Tiden stannas på färdig.

Anmälan skickas in via mail till ekland@signerodshundcenter. se

Anmälan öppnen 1/5 till 15/5 .

Anmälan skall innehålla 

Förare: Namn , adress , telefonnummer, födelsedata (åå-mån-dag)

Hund : Namn i stamtavlan. Reg.nummer/alt TAVLIC

Ras , kön,  födelsedata (åååå-mån-dag)

För att få starta krävs godkänt doftprov i Eukalyptus

Antal platser 20. Tilldelning av platserna lottas efter anmälningstidens slut

 

TSM Nose Work 1 Lördagen 1 Juni 

Lördagen den 1 juni anordnar vi en officiell tävling samtliga Moment Nose Work 1.

Tävlingen hålls på Signeröds Hundcenter - Signerödsvallen 120 Uddevalla

Domare Camilla Sjöberg och Jeanette Arnesson

Trappor förekommer till inomhussök

Vi ber er att läsa regler för tävlan och anmälan. Se länk nedan

Tävlingsregler

Tilldelning av platser sker dagen efter sista anmälningsdag

Tilldelad plats skall betalas. Den tävlande är skyldig att bevaka sitt konto för att se om plats tilldelats. Tilldelad plats som inte betalats senast 20 maj ogiltigförklaras och plockas bort.

Betalning sker till Bg 892-0134. Avgiften är 450 kr

Märk din inbetalning med tävlingsdatum och namn

Har du blivit tilldelad reservplats. Bevaka ditt konto för att se hur du avancerar i reservlistan. 

 

TSM NW 2 Söndagen 2 Juni

Söndagen den 2 juni anordnar vi en tävling i samtliga moment NW2.

Tävlingen hålls på Groröds Industriområde - Stureholmsvägen 10 Uddevalla

OBS ! 3 km från tävlingsplasen ligger en skjutbana. Det är inte vanligt förekommande, men har vi otur och förhållandena är ogynnsamma, kan detta höras ner till tävlingsplatsen. 

Ett fåtal hundar kan reagera negativt på detta. 

Domare är Pirkko Andersson och Marie Bankhed

Tilldelning av platser sker dagen efter sista anmälningsdag

Tilldelad plats skall betalas. Den tävlandes är skyldig att bevaka sitt konto för att se om plats tilldelats. Tilldelad plats som inte betalats senast 21 maj ogiltigförklaras och plockas bort.

Betalning sker till Bg 892-0134. Avgiften är 480 kr

Märk din inbetalning med tävlingsdatum och namn

 

Tävlingsledare Elisabeth Ekland tel 0735154054.

Jag kan ha svårt att svara i telefon. Men skicka gärna mail eller SMS så svarar jag alltid

Mailadress: [javascript protected email address]

 

Anmälan till tävlingen sker via SNWK:s medlemskonto

Skapa ett konto på SNWK:s hemsida så kan du lätt anmäla till samtliga tävlingar som är sammarangerade med SNWK.

Det är viktigt att kryssa i om man är SNWK medlem vid anmälan för att hamna rätt i prioriertingsordning !!

Kontrollera på ditt konto om du blivit tilldelad plats.

Hamnar man som reserv måste man gå in på sitt konto och se om status har ändrats från reserv till tilldelad plats. Då kan du också se hur du avancerat i listan. Det är viktigt att man tar ansvar för detta och meddelar om man saknar någon information eller om man inte vill vara med.

Vi lägger tyvärr ner väldigt mycket tid på att få in betalningar för tilldelad plats. Sist stod många på kö och många hade önskat vara med.

Så har du inte för avsikt att starta. Anmäl inte. 

När platstilldelning skett krävs veterinär eller läkarintyg vid avbokning

 

Prioriteringsordning:

SNWK medlemmar, i turordning efter inkommen anmälan, därefter övriga i anmälningsturordning.

Reservplatsnummer meddelas de som ej erhåller plats senast 1 vecka efter anmälningstidens utgång. Vid tillämpande av alternativ 1 skall arrangören i efterhand kunna styrka den turordning som legat till grund för prioriteringen. Vid en förfrågan från SNWK.

Vill också göra klart att man  inte kan byta hund. Den hund som är anmäld är den som fått platsen. Denna kan i efterhand inte bytas (tex om hunden blir uppflyttad och man har fler hundar).

Rätt meriter för klassen skall vara uppnådda 21 dagar före tävlingsstart.