Signeröds Hundcenter

Nose Work Tävling

 

 

 

Officell Tävling Samtliga Moment NW 1 Eukalyptus

Söndagen den 28/4

 

 

Välkommen till Tävling Samtliga moment NW 1 Signeröds Hundcenter !

 

Tävlingen hålls söndagen 28/4 och är ett samarrangemang med SNWK. Det betyder att SNWK är arrangör och Signeröds Hundcenter anordnare.

SNWK:s regler för tävling och priortering av anmälning gäller.

 

 

Anmälan till tävlingen sker via SNWK:s medlemskonto

 

Skapa ett konto på SNWK:s hemsida så kan du lätt anmäla till samtliga tävlingar som är sammarangerade med SNWK.

Det är viktigt att kryssa i om man är SNWK medlem vid anmälan för att hamna rätt i prioriertingsordning !!

 

Prioriteringsordning:

SNWK medlemmar, i turordning efter inkommen anmälan, därefter övriga i anmälningsturordning.

Reservplatsnummer meddelas de som ej erhåller plats senast 1 vecka efter anmälningstidens utgång. Vid tillämpande av alternativ 1 skall arrangören i efterhand kunna styrka den turordning som legat till grund för prioriteringen. Vid en förfrågan från SNWK.

Vill också göra klart att man  inte kan byta hund. Den hund som är anmäld är den som fått platsen. Denna kan i efterhand inte bytas (tex om hunden blir uppflyttad och man har fler hundar).

Rätt meriter för klassen skall vara uppnådda 21 dagar före tävlingsstart.

Endast en start per förare/dag

Tävlingsledare Elisabeth Ekland tel 0735154054