Signeröds Hundcenter

Nose Work Tävling

 

 

 

Officell Tävling Enskilt Moment Fordon NW 1 Eukalyptus

Lördagen den 24/11

 

 PM TÄVLING 24/11 

Välkommen till Tävling Enskilt Moment Fordon anordnare

Signeröds Hundcenter !

 

Tävlingen hålls lördagen den 24/11 och hålls i samarrangemang med SNWK

Tävlingsplats är Groröds Industriområde. Stureholms Träimpregnering Stureholmsvägen 10 Uddevalla

Från Uddevalla: Ta motorvägen mot Trollhättan efter Nisses växter på hö sida ta avfart mot Groröd.

Från Trollhättan: Ta  ” gamla 44”   avfart Väne-Ryr ,mot Uddevalla. Efter Joels bilar (husbilar och husvagnar) kommer man i neförförsbacken, till ett industriområde på hö sida , ca 1 km. Sväng in här. Tävlingsplatsen är längst in på området på hö sida efter man svängt av 44:an

Vi delar in deltagarna i två grupper. Har du önskemål om för- eller eftermiddagsgrupp kan vi försöka tillgodose detta.

Detta måste jag få besked om innan 18/11. När programmet väl har lottat startnummer får/kan jag sedan inte byta plats eller grupp. Man kan heller inte byta plats med någon annan.

Endast löptikar får flyttas till sist i startlistan. Så skulle er tik börja löpa, meddela detta så snart ni vet.

Om ni inte kan starta meddela detta snarast. Anmälningsavgiften återbetalas (-10%), så länge vi har reserv att sätta in. Vid sen avbokning, där vi inte får in reserv har vi tyvärr inte möjlighet till återbetalning. Då gäller veterinärintyg eller läkarintyg.

Lättare fika kommer att finnas på plats, kaffe och smörgås mm.

Anmälningsavgiften 400kr skall var oss tillhanda snarast möjligt när du fått din plats tilldelad. Lättast är att betala via swish till nr 123 552 99 38. Alternativt Bg 892 -0134

Kom ihåg att ta med vaccinationsbevis, registreringsbevis/TAVLIC samt medlemsbevis till angiven klubb.

Ta hänsyn till varandra och håll avstånd till andra hundar. Även dom utan gult band.

Inga lösa hundar på tävlingsplatsen och koppel max 2 meter. Detta gäller hela området när man inte söker. På sökområdet får man givetvis ha längre koppel.

 

 

Samling för start grupp 1 är 08:30 med information och bangång.

Samling för grupp 2 är kl 13:00

Domare är Camilla Sjöberg och Linda Johansson

Tävlingsledare/och sekreterare är Elisabeth Ekland telefon 0735154054. Skicka gärna SMS eller mail om ni vill ha kontakt. Jag kan ha svårt att svara i telefon. Men svarar alltid på SMS och mail.

Välkomna !!  

 

 

 

Lördagen den 24 november anordnar vi en tävling i enskilt moment fordon NW1. 

Detta innebär fyra fordonsök, istället för det mer vanliga, TSM, som innebär ett sök i alla moment.

Precis som i TSM får man diplom vid 100 poäng, dvs 4 hittade gömmor.

Man ska även i Enskilt moment ta tre diplom för bli uppflyttad till NW2 Enskilt moment. Detta gäller för varje enskilt moment. Dvs TEM Fordon 3 diplom innebär uppflyttning till NW 2 TEM Fordon . 

Är du uppflyttad till NW2 Samtliga Moment är du alltså berättigad att starta NW1 Enskilt Moment tills du tagit tre diplom i just det Momentet, tex Fordon.

Så varmt välkomna till en rejält genomkörare i Fordonsök !!

Domare är Camilla Sjöberg Och Linda Johansson !

T

SNWK:s regler för tävling och priortering av anmälning gäller.

Det är viktigt att kryssa i om man är SNWK medlem vid anmälan för att hamna rätt i prioriertingsordning !!

 

Anmälan till samtliga tävlingar sker via SNWK:s medlemskonto

Skapa ett konto på SNWK:s hemsida så kan du lätt anmäla till samtliga tävlingar som är sammarangerade med SNWK

 

Prioriteringsordning:

SNWK medlemmar, i turordning efter inkommen anmälan, därefter övriga i anmälningsturordning.

Reservplatsnummer meddelas de som ej erhåller plats senast 1 vecka efter anmälningstidens utgång. Vid tillämpande av alternativ 1 skall arrangören i efterhand kunna styrka den turordning som legat till grund för prioriteringen. Vid en förfrågan från SNWK.

Vill också göra klart att man  inte kan byta hund. Den hund som är anmäld är den som fått platsen. Denna kan i efterhand inte bytas (tex om hunden blir uppflyttad och man har fler hundar).

Rätt meriter för klassen skall vara uppnådda 21 dagar före tävlingsstart.

Endast en start per förare/dag

Tävlingsledare Elisabeth Ekland tel 0735154054