Signeröds Hundcenter

Nose Work Tävling

 

 

Inofficiell Tävling Samtliga Moment NW 2 

Lördagen den 3 november 

Domare är Elisabeth Ekland och Jens Ekland 

Tävlingen är i form av en Clear Round. Alla sök i följd . Rosett delas ut vid 75 poäng eller mer .

Detta är ett samarrangemang med SNWK som arrangör och Signeröds Hundcenter som anordnare.

 

Doftprov Eukalyptus och Lagerblad !!

 

Söndagen den 26 oktober med start kl 15:00 

Då detta är ett samarrangemang med SNWK som arrangör ochSigneröds Hundcenter som anordnare, gäller samtliga SNWK:s regler för tävling.

 

Officell Tävling Enskilt Moment Fordon NW 1 Eukalyptus

Lördagen den 24/11

 

Lördagen den 24 november anordnar vi en tävling i enskilt moment fordon NW1. 

Detta innebär fyra fordonsök, istället för det mer vanliga, TSM, som innebär ett sök i alla moment.

Precis som i TSM får man diplom vid 100 poäng, dvs 4 hittade gömmor.

Man ska även i Enskilt moment ta tre diplom för bli uppflyttad till NW2 Enskilt moment. Detta gäller för varje enskilt moment. Dvs TEM Fordon 3 diplom innebär uppflyttning till NW 2 TEM Fordon . 

Är du uppflyttad till NW2 Samtliga Moment är du alltså berättigad att starta NW1 Enskilt Moment tills du tagit tre diplom i just det Momentet, tex Fordon.

Så varmt välkomna till en rejält genomkörare i Fordonsök !!

Domare är Camilla Sjöberg Och Linda Johansson !

Tävlingen kommer att hållas på Groröds Industiområde i Uddevalla. 

Lättare fika finns .

Arrangör av tävlingen är SNWK, anordnare är Signeröds Hundcenter.

SNWK:s regler för tävling och priortering av anmälning gäller.

Det är viktigt att kryssa i om man är SNWK medlem vid anmälan för att hamna rätt i prioriertingsordning !!

 

Anmälan till samtliga tävlingar sker via SNWK:s medlemskonto

Skapa ett konto på SNWK:s hemsida så kan du lätt anmäla till samtliga tävlingar som är sammarangerade med SNWK

 

 

 

Prioriteringsordning:

SNWK medlemmar, i turordning efter inkommen anmälan, därefter övriga i anmälningsturordning.

Reservplatsnummer meddelas de som ej erhåller plats senast 1 vecka efter anmälningstidens utgång. Vid tillämpande av alternativ 1 skall arrangören i efterhand kunna styrka den turordning som legat till grund för prioriteringen. Vid en förfrågan från SNWK.

Vill också göra klart att man  inte kan byta hund. Den hund som är anmäld är den som fått platsen. Denna kan i efterhand inte bytas (tex om hunden blir uppflyttad och man har fler hundar).

Rätt meriter för klassen skall vara uppnådda 21 dagar före tävlingsstart.

Endast en start per förare/dag

Tävlingsledare Elisabeth Ekland tel 0735154054