Signeröds Hundcenter

Nose Work Tävling

 

 

Doftprov Söndagen 27/ 10 

Anmälan från kl 14:30

Vi startar med Lavendel kl 15:00 

Därefter Lagerblad samling 15:30

Avslutar med Eukalyptus samling kl 16:00

Kom ihåg ! Endast fast halsband eller fast sele. 

Inga hydrolat får tas med till provplatsen. 

Koppel max två meter överallt utan i sökömrådet

Prioriteringsordning anmälan:

SNWK medlemmar, i turordning efter inkommen anmälan, därefter övriga i anmälningsturordning.

Reservplatsnummer meddelas de som ej erhåller plats senast 1 vecka efter anmälningstidens utgång. Vid tillämpande av alternativ 1 skall arrangören i efterhand kunna styrka den turordning som legat till grund för prioriteringen. Vid en förfrågan från SNWK.

Vill också göra klart att man  inte kan byta hund. Den hund som är anmäld är den som fått platsen. Denna kan i efterhand inte bytas (tex om hunden blir uppflyttad och man har fler hundar).

Rätt meriter för klassen skall vara uppnådda 21 dagar före tävlingsstart.