Signeröds Hundcenter

Nose Work Tävling

Här kommer allmän information om våra tävlingar

Våra tävlingar är ett samarrangemang med SNWK: Det innebär att SNWK står som arrangerande klubb och medlemmar i SNWK har förtur vid  tilldelning av plats

Har man tex en rasklubb eller BHK som förval på sitt SNWKkonto kommer man att lottas till eventuellt kvarvarande platser eller reservplats. 

Har du anmält men ej längre vill ha plats, ta bort din anmälan i SNWK tävling. Det underlättar vid platstilldelning och antalet återbud minskar. Detta går att göra ändra fram tills anmälan stängt. 

Vid tilldelad plats:

Betala anmälningsvgiften så snarast möjligt innan angivet datum. Då vet vi att ni planerar att komma. Om ni ej vill ha platsen, lämna snabbt återbud. 

Vaccinationsintyg och medlemsbevis till den klubb du anmält med mailas till intyg@signerodshundcenter.se

Vid tilldelad reservplats:

Du kommer att få ett mail så snart du är tilldelad en plats . Innan dess är det din skyldighet att hålla dig uppdaterad genom att logga in på ditt konto och själv kontrollera vilken plats du har i nuläget.

Om du beslutat dig för att du inte längre vill stå kvar på reservlistan. Ta bort din anmälan! Detta kan du göra själv å ditt konto , ända fram tills dess du blir tilldelad plats. Alltså även dagen innan tävlingen !! 

Återbetalning:  Regler för återbetalning

 

Kommande Tävlingar :

TSM NW 2 30 September  2023   Anmälan stängd: Platser tilldelade

Plats: Lane Loge

Adress : Kasebuarne 284

Domare: Carina Berglund och Elisabeth Ekland  

Tävlingsledare Ingemar Eklad  och tävlingssekreterare : Jens Ekland 

Biträdande TL : Jens Ekland

 

 

 

TEM Behållare 1 Oktober  2023   Anmälan stängd: Platser tilldelade

Plats: Lane Loge

Adress : Kasebuarne 284

Domare Carina Berglund och Elisabeth Ekland

Tävlingsledare: Ingemar Ekland Tävlingssekreterare: Jens Ekland 

Biträdande TL : Jens Ekland

 

 

 

Det är din skyldighet att känna till tävlingsreglerna innan start: Regelverk NoseWork

Varmt Välkomna!!