Signeröds Hundcenter

Nose Work Tävling

Doftprov 28 janurai 2018

Måldofter Lagerblad och Eukalyptus

För att få göra doftprov ska du vara 12 år fyllda och medlem i SKK eller annan SKK ansluten klubb. Vilka dessa är hittar du under medlem på SKK:s hemsida .

Hunden ska var vaccinerad enligt SKK:s regler för tävling.

Detta doftprov sker i samarrangemang med SNWK 

Priset är 250 kr/doft och betalas in i samband med anmälan till Bg 892-0134

alt swish 123 552 9938. Ange Namn och måldoft på betalningen

Pm kommer en vecka innan start. Anmälan åtföljd av betalning är garanterad plats . 

 

Anmälan doftprov