Signeröds Hundcenter

Nose Work Tävling

 

Avvaktar besked om möjlighet att öppna för tävling 1 juni 2021

 

Vi hoppas nu på att tävlingar ska komma igång i någon form . Regring och FHM har ändrat taket för max antal personer som får samlas från 1 juni.

https://www.krisinformation.se/nyheter/20212/maj2/restriktioner-forlangs-till-och-med-den-1-juni

Vi hoppas att detta kan medföra att det sakta och med stort ansvar från tävlande och arrangörer möjliggör för tävling i någon form.

Vi planerar för det tills vidare och väljer att flytta tävlingar från slutet av maj till mitten på Juni.

Detta kan naturligtvis komma att ändras om smittspridningen inte avtar som man räknat med

Väl mött då !!!