Signeröds Hundcenter

Nose Work Tävling

Inofficiell Träningstävling Clear Round 2 april 2018

Clear Round är en träningstävling som görs i samarrangemang med SNWK. Det är fyra sök.

Efter avslutat sök får man en rosett om man klarat samtliga eller 3 av 4. 

Tävlingen bedöms av certifierade instruktörer och följer SNWK: s regler för tävling.

Denna gång är det TSM (tävling samtliga moment). Man får feedback och tips efter varje moment om man så önskar.

Pris 250 kr /start . Betalas in i samband med anmälan på Bg 892-0134

alt swish 123 552 99 38

Anmälan öppnar 20180215. Då kommer nedanstående länk att öppnas

Turordningsbaserad antagning. 

Så länge länken är öppen finns plats . Anmälan och betalning = Plats 

PM kommer senast 1 vecka före start. 

Anmälan Clear Round

 

OFFICIELL TÄVLING SAMTLIGA MOMENT NW1 5 OCH 6 MAJ 2018

Denna tävling är ett samarrangemang med SNWK . Detta innebär att det är SNWK:s regler gällande tävling och anmälningsprioritering som gäller. 

För tävlingen 5 Maj öppnas anmälan 15 mars  kl 10:00 till 20180415 kl 22:00 

Anmälan TSM 5 Maj 

 

För tävlingen 6 Maj öppnas anmälan 15 mars kl 17:00 (OBSERVERA!)  och stängs samma tid som ovanstående.

Anmälan TSM 6 Maj

OBS!!! En länk till vardera tävlingen 

Antal platser 50/dag. Turordningsbaserad antagning efter inkommen anmälan. 

Observera: att anmälningar inkomna före ovanstående klockslag kommer att strykas! Var vänlig respektera detta. 

Efter anmälningstidens utgång  tillämpas prioritering i en fastställd ordning om antalet anmälda överstiger antalet platser.

Prioriteringsordning: SNWK medlemmar, i turordning efter inkommen anmälan, därefter övriga i anmälningsturordning. Reservplatsnummer meddelas de som ej erhåller plats senast 1 vecka efter anmälningstidens utgång. Vid tillämpande av alternativ 1 skall arrangören i efterhand kunna styrka den turordning som legat till grund för prioriteringen. Vid en förfrågan från SNWK.

Vill också göra klart att man  inte kan byta hund. Den hund som är anmäld är den som fått platsen. Denna kan i efterhand inte bytas (tex om hunden blir uppflyttad och man har fler hundar).

Endast en start per förare/dag

Pris 450 kr /start. Betalas in till Bg 892-0134 alt Swish 123-552 99 38 när du fått din plats bekräftad.

Domare är Lotta Castell och Ann-Louise Ryrvik . Tävlingsledare Elisabeth Ekland

Cafè finns på plats med lunch och övrig fika