Signeröds Hundcenter

Nose Work Tävling

 

 

Tävling Samtliga Moment NW 2  Lördagen 4 Augusti 

Turordningsbaserad antagning efter inkommen anmälan.

 

Anmälan från 2 juli kl 08:00 !!!

 

 

Anmälan TSM NW 2 / är stängd 

 

 

Prioriteringsordning:

SNWK medlemmar, i turordning efter inkommen anmälan, därefter övriga i anmälningsturordning.

Reservplatsnummer meddelas de som ej erhåller plats senast 1 vecka efter anmälningstidens utgång. Vid tillämpande av alternativ 1 skall arrangören i efterhand kunna styrka den turordning som legat till grund för prioriteringen. Vid en förfrågan från SNWK.

Vill också göra klart att man  inte kan byta hund. Den hund som är anmäld är den som fått platsen. Denna kan i efterhand inte bytas (tex om hunden blir uppflyttad och man har fler hundar).

Rätt meriter för klassen skall vara uppnådda 21 dagar före tävlingsstart.

Endast en start per förare/dag

Pris 480 kr /start. Betalas in till Bg 892-0134 alt Swish 123-552 99 38 när du fått din plats bekräftad.

Domare är Lotta Castell och Mia Edelton 

Tävlingsledare Elisabeth Ekland tel 0735154054

Cafè finns på plats /  Välkomna !!